School of Business
and Legal English

LingLex School of Business and Legal English

Prowadzimy kursy oraz szkolenia w zakresie prawniczego języka angielskiego Legal English oraz biznesowego języka angielskiego Business English. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na języki specjalistyczne, typowe dla danej branży, centrum LingLex oferuje bogatą gamę kursów w zakresie języka prawniczego i biznesowego, dopasowanych indywidualnie do wymagań i potrzeb każdego klienta. Program zajęć oparty jest na najnowszych materiałach, dostępnych na rynku polskim i zagranicznym, oraz na opracowaniach autorskich, przygotowanych przez tłumacza przysięgłego od lat współpracującego z wieloma kancelariami i korporacjami.

“Its very variety, subtlety, and utterly irrational, idiomatic complexity makes it possible to say things in English which simply cannot be said in any other language.” - Robert A. Heinlein -

LEGAL ENGLISH

Celem kursu Legal English jest zaznajomienie uczestników ze słownictwem, strukturami gramatyczno-stylistycznymi oraz wyrażeniami w języku angielskim charakteryzującymi dziedzinę prawa. Słuchacze będą mieć możliwość zapoznania się z różnicami wynikającymi ze specyfiki odmiennych systemów prawnych, tzn. prawa ustawowego (statutowego) i precedensowego (tzw. common law) obowiązujących w Wielkiej Brytanii, czy Stanach Zjednoczonych oraz prawa kontynentalnego charakterystycznego dla Europy, Ameryki Łacińskiej, Szkocji i Luizjany. W nawiązaniu do powyższego, szkolenie obejmować będzie szeroką gamę tematów związanych między innymi z prawem cywilnym, spółkami handlowymi, rynkami kapitałowymi, prawem zobowiązaniowym, upadłościowym i naprawczym, prawem pracy, kontraktami i transakcjami, prawem budowlanym i dotyczącym obrotu nieruchomościami, czy własnością intelektualną, a także z zagadnieniami z zakresu prawa karnego i rodzinnego. Oczywiście, zawsze tematyka kursu dopasowywana jest również do bieżących potrzeb uczestników.

Szkolenie dodatkowo może stanowić przygotowanie do międzynarodowych egzaminów ILEC (The International Legal English Certificate) oraz TOLEC (Test of Legal English Skills), uznawanych na całym świecie i potwierdzających umiejętność swobodnego posługiwania się językiem angielskim w zakresie prawa.

Oprócz omówienia leksyki i gramatyki typowej dla języka prawniczego, celem kursu będzie również rozwinięcie koniecznych zdolności językowych w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej, tj. prowadzenie negocjacji, rozpraw, rozmów z klientem, korespondencja prawno-biznesowa, sporządzanie umów, pełnomocnictw, etc.

W związku ze specyfiką szkolenia, kurs ten skierowany jest głównie do prawników, studentów i doktorantów wydziału prawa oraz osób profesjonalnie zajmujących się zagadnieniami z dziedziny prawa, w tym prawa polskiego, amerykańskiego/brytyjskiego oraz międzynarodowego. Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim przez wykwalifikowanego wykładowcę zajmującego się na co dzień tłumaczeniami prawniczymi i tematyką prawa porównawczego.

BUSINESS ENGLISH

Kurs Business English to kurs branżowy w zakresie języka biznesowego i marketingowego. Jest to szkolenie wprowadzające w specyfikę prowadzenia i obsługi firm w języku angielskim oraz rozwijające słownictwo, struktury gramatyczno-stylistyczne a także umiejętności językowe konieczne w każdego rodzaju działalności gospodarczej i nie tylko. Szkolenie to odbywa się na różnych poziomach zaawansowania i dotyczy zagadnień związanych między innymi z kulturą korporacji, kontaktem z klientem, produkcją, ścieżkami kariery, umowami i transakcjami, spółkami, fuzjami i przejęciami firm, handlem międzynarodowym, giełdą i rachunkowością. Ponadto, kurs obejmuje również pracę nad sposobem prowadzenia negocjacji, spotkań, prezentacji, rozmów kwalifikacyjnych a także nad modelem komunikacji międzykulturowej. Oczywiście, zawsze tematyka kursu dopasowywana jest również do bieżących potrzeb uczestników.

Szkolenie dodatkowo może stanowić przygotowanie do międzynarodowych egzaminów BEC (Business English Certificate), przeprowadzanych na trzech poziomach zaawansowania i potwierdzających umiejętność posługiwania się branżowym językiem angielskim. Jako że szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników ze specyficzną tematyką, kurs ten jest skierowany do kard zarządzających, przedsiębiorców, bankowców, aplikantów na studia MBA, studentów i doktorantów wydziału ekonomii, a także wszystkich osób, które na co dzień spotykają się z zagadnieniami dotyczącymi różnego rodzaju działalności gospodarczej i marketingowej, analiz rynku, czy obsługi finansowej.

Cennik

Tryb zajęćIlość osób w grupieCena
60 min. 1

W celu uzyskania informacji dotyczących cen danego kursu, prosimy skontaktować się z Kancelarią Szkoły telefonicznie lub mailowo.

Kursy opłacane są co miesiąc z góry, chyba że strony ustalą inaczej.

W zależności od ilości spotkań w miesiącu i wybranego trybu, istnieje możliwość wykupienia większego pakietu godzin w korzystniejszej cenie.

Przy liczniejszych grupach konstruujemy indywidualną ofertę.

2
Powyżej 3 osób
90 min. 1
2
Powyżej 3 osób
120 min. 1
2
Powyżej 3 osób

* Kursy opłacane są co miesiąc z góry, chyba że strony ustalą inaczej. W zależności od ilości spotkań w miesiącu i wybranego trybu (60, 90, 120min), istnieje możliwość wykupienia większego pakietu godzin w korzystniejszej cenie. Informacja w Kancelarii Szkoły. 

**Przy liczniejszych grupach konstruujemy indywidualną ofertę.