DOSKONALENIE
ZAWODOWE PRAWNIKÓW

Doskonalenie zawodowe Prawników

Zapraszamy do udziału w organizowanych cyklicznie, certyfikowanych warsztatach oraz szkoleniach z zakresu konstrukcji umów i prawa spółek.   

Zgodnie z § 4 Uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. i § 4-5 Uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r., szkolenia dotyczące podwyższania kwalifikacji z prawniczego języka obcego ujęte zostały w regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i adwokatów, i przyznawane są im odpowiednio punkty za każdą godzinę uczestnictwa.

Nasze szkolenia i warsztaty kończą się wydanym przez Kancelarię LingLex certyfikatem poświadczającym udział, ilość godzin oraz tematykę.

Szkolenie z zakresu konstrukcji umów w języku angielskim [plik PDF]

W razie zainteresowania konkretną ofertą, zapraszamy do kontaktu.

“Still you keep o′ th′ windy side of the law.” - William Shakespeare (Twelfth Night) -