Coaching
Językowy

Coaching językowy

Osobom, które szukają konkretnych i szybkich rozwiązań, proponujemy coaching językowy, czyli doraźne spotkania i konsultacje nakierunkowanie na dany projekt lub przedsięwzięcie. W zależności od potrzeb może to być cykl paru spotkań lub jednorazowe konsultacje, których celem będzie przygotowanie pod konkretne wystąpienie, prezentację, wyjazd, czy audyt. Takie konsultacje są opracowane pod kątem wyraźnych wytycznych klienta, przy uwzględnieniu specyficznego słownictwa i koniecznych dla sytuacji umiejętności (auto)prezentacji, a także pomocy w skonstruowaniu odpowiednich materiałów typu prezentacja powerpoint, tekst wystąpienia, czy materiały dodatkowe.

“The job of an educator is to teach students to see vitality in themselves” - Joseph Campbell -

W dzisiejszych czasach żyje i pracuje się szybko. Wielokrotnie działamy w oparciu o zadaniowy tryb pracy, realizując konkretne tematy i osiągając ściśle wyznaczone cele. W takim układzie też działa nasza komunikacja, stanowiąc narzędzie potrzebne do przeprowadzenia danego działania. Wielokrotnie komunikacja ta wymaga i będzie wymagała wykorzystania znajomości języka angielskiego, zarówno w jego potocznej jak i bardziej specjalistycznej formie.

Biorąc pod uwagę niewielką ilość czasu i nierzadko problem z regularnym doskonaleniem swoich zdolności językowych, przygotowanie się do poważnego wystąpienia, prezentacji czy spotkania może okazać się dość dużym wyzwaniem.
Wychodząc naprzeciw takim sytuacjom, proponujemy specjalny program coachingu językowego, polegający na indywidualnym opracowaniu przez nas danego zagadnienia pod kątem merytorycznym i językowym przy ścisłej współpracy z klientem.

Z reguły taki program przewiduje min. 2 spotkania, z których pierwsze ma na celu określenie potrzeb i uzgodnienie kierunku działania, a kolejne pracę na konkretnym już materiale, przygotowanym wspólnie z klientem. Takie spotkania obejmują opracowanie materiału, słownictwa, trening wystąpienia i autoprezentacji, ćwiczenie zachowań i reakcji w konkretnych sytuacjach (role-playing), korektę i feedback.

Ilość spotkań zależy tylko i wyłącznie od potrzeb klienta i ma charakter doraźnego wsparcia oferowanego w ramach intensywnego szkolenia skoncentrowanego na osiągnięcie danego celu. Skupiamy się tutaj na jak najlepszej realizacji konkretnego tematu, dopracowując do perfekcji wszystkie wiążące się z nim aspekty, takie jak: leksyka i dobór słów, poprawność językowa, sposób prezentacji (ustny i pisemny), wymowa, język ciała, zachowanie, etc. Ponadto w programie znajdzie się wiele indywidualnie dobranych ćwiczeń pozwalających na samodzielną pracę klienta nad rozwojem swoich nowo nabytych umiejętności językowych już po zakończeniu pracy z coachem.


Cennik

Minimalna długość spotkania to 60min. Należy jednak pamiętać, że przy bardziej wymagających projektach, konieczne mogą okazać się dłuższe spotkania.

Dla firm, które podejmują z nami stałą współpracę w ramach przygotowania i szkolenia kadr kierowniczych/pracowników przygotowujemy osobną propozycję cenową opartą każdorazowo na korzystnie wynegocjowanych warunkach.    

Rodzaj konsultacjiDługość spotkaniaCena 
Spotkanie orientacyjne 60min

W zależności od typu konsultacji i współpracy, dla każdego klienta opracowujemy indywidualną ofertę. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny

Opracowanie przez coacha materiałów
(w zależności od ilości)
 
Spotkanie treningowe (1) 60min
Spotkanie treningowe (1) 120min
Spotkanie treningowe (2-3) 60min
Spotkanie treningowe (2-3) 120min
Spotkanie treningowe (od 4) 60min
Spotkanie treningowe (od 4) 120min

*Przy regularnej lub dłuższej współpracy, istnieje możliwość skonstruowania indywidualnej oferty z korzystnymi rabatami. Informacja w kancelarii szkoły.